Od jantarové tyče k telegrafu.

    Stránku o telegrafii jsem se rozhodl zařadit před stránky o historii rozhlasu v Československu, neboť nebýt  předchozích vývojových objevů, nebylo by ani žádné rozhlasové vysílání. Abychom byli informovaní, musíme se vrátit až k jantarové tyči a koženému klůcku a seznámit se se všemi, kteří nás k telegrafu a rozhlasu dovedou.

Foto: Exponát Technického muzea v Brně  

 Už jste si někdy zkusili představit, jaká byla informovanost lidí o jiných lidech a jejich činech, o událostech přírodních či válečných před ( z hlediska dějin) docela nedávným rokem 1850 ? Jak dlouho cestovala zpráva koňmo z Francie do Čech, co všechno nového se stalo ...než zpráva došla do cíle, mohlo být všechno docela jinak... a co teprve zprávy z poza oceánu ... a to všechno řešil a vyřešil jeden technický vynález - drátový telegraf. Jeho první linka byla zřízena za oceánem mezi Washingtonem a Baltimore v roce 1844...

 

     Ale ještě mnoho let předtím někdo musel objevit magnetismus, poznat zdroje a účinky elektřiny, dát oboje dohromady a postupnými objevy učit lidi toto "fluidum" využívat.     
     Zkusím to zkrátit, ale moc to nejde - chytrých mozků se narodilo hodně.  Kdo nemá rád letopočty, může skočit o stránku dále.
     Nechce se věřit, že magnetismus, byl znám ještě před Kristem prostřednictvím kamene, zvaného " Magnes lapis" , který přitahoval jiné kousky tohoto kamene. V 11.stol. n.l. zjistili, že se kámen natáčí vždy ve směru sever-jih a obchodníci už ve 12.stol.n.l. jej nazvali "kámen, který ukazuje cestu". Následoval objev siločár (1630-Cabeo-ital.- 1586-1650), které se pak proklatě podobaly těm, jež se šířily kolem drátu zapojeného k baterii. To už jsme ale hodně přeskočili. Začalo to elektrostatickou elektřinou.  Potřebný generátor vymyslel už v r.1706 angličan Hauksbee. Označení, že elektřina je fluidum, vymyslel angl. Gray v r.1729 (1666-1736). Přišel také na to , že materiál může být vodivý nebo nevodivý. V r. 1733 Francouz de Cisternay objevil elektřinu "pryskyřičnou (zápornou) a a skelnou (kladnou)" . Za 12 let nato objevuje Holanďan van Musschenbroek v Leidenu a nezávisle i něm.fyzik von Kleist první kondenzátor - leidenskou láhev, kde se dala elektřina skladovat. V r.1752 vynalezl amer.vynálezce Franklin svůj bleskosvod, když předtím pomocí draka a drátu dokázal, že blesk je projev elektrické energie. Dva roky nato prezentoval svůj bleskosvod Prokop Diviš čes.( 1698-1765). Ten se od Franklinova lišil uzemněním. Pak všichni přemýšleli a po více než dvaceti letech, v r.1775 vynalezl zajímavé zařízení, které statickou elektřinu vyrábělo i skladovalo, Ital Alessandro Volta (1745-1827). Za pět let se zcela náhodou podařilo italskému anatomovi Galvanimu vytvořit první elektrochemický článek, když pitvaná žabí stehýnka zavěsil pomocí měděného háčku na železné zábradlí. Když se stehýnko zhouplo a dotklo se zábradlí, začalo sebou škubat.  A zase uběhlo pár let, do r. 1785, než Francouz de Coulomb (1736-1806) definoval svůj zákon o vzájemné síle mezi dvěma elektrostatickými náboji. Pak nastal převratný rok 1800 a Alessandro Volta, který dále pátral nad jevem, popsaným Galvanim, vynalezl první skutečně využitelný elektrochemický zdroj - Voltův článek... A byl k dispozici zdroj,  elektřina se mohla začít zkoumat naplno. Hned za dva roky na to, přišel Ital Romagnosi na skutečnost, že při průchodu elektřiny drátem magnetická střelka se otočí. Tuto teorii zkoumali a teprve v r.1820 potvrdili nejprve Dán Oersted a pak znovu Francouzi Ampére a Aragoa. Tím byl dán základ pojmu elektromagnetismus. Ve stejném roce vynalezl německý fyzik Schwiegger galvanoměr, jako super důležitý průkazný indikátor průchodu elektrického proudu.V r.1821 Brit Faraday (1791-1867) popisuje siločáry elektromagnetického pole a demonstruje jejich mechanické působení - pohyb. Na tomto základě konstruuje první elektromotor Barlow v r.1823. Tento rok je rokem elektromagnetismu, další britský vědec Sturgeon vynálézá elektromagnet a ještě v témže roce britský vynálezce Francis Ronalds nabízí armádě svůj vynález telegrafní soustavy. A hle, jsme u telegrafu. Armáda však nemá zájem. Pomalu nastává období objevování zákonů elektrotechniky. Nejprve německý fyzik G.S.Ohm (1789-1854) v r. 1827 definoval svůj zákon, platný dodnes. 1833 vynalezl Faraday dynamo -  generátor, který mohl dlouhodobě vyrábět elektřinu otáčením měděného kola v magnetickém poli. Ve stejném roce Henry vynalezl motor, který naopak pomocí el.proudu otáčí kolem. Lenzův zákon o samoindukci ( indukovaný proud působí vždy proti změně, která ho vyvolala) vznikl v r.1836. A přišel rok 1837, kdy byl v Anglii udělen patent na elektrický telegraf vědcům Wheatstoneovi (1802-1875) a Cookeovi (1806-1879). Samuel Morse (1791-1872) si svůj telegraf nechal patentovat v USA v r.1840. Morseovku, převádějící písmena a čísla na tečky a čárky vypracovali Morse spolu s pomocníkem Alfredem Vailem. V roce 1851 byl položen telegrafní kabel mezi Evropou a Anglií v Lamanšském průlivu. Byl také položen transatlantický kabel a 16.8.1858 po něm běžel první telegram od anglické královny americkému prezidentovi. Ještě nám zbývá pár důležitých vynálezů z oboru. Gaston Planté, franc.fyzik vynalezl dobíjecí akumulátor (1860). V roce 1866 vyvinul Ernst von Siemens 1816-1892) opravdu použitelné dynamo pro výrobu elektřiny ve velkém. Funkční suchý článek (baterie) vynalezl v roce 1867 Leclanché, další Francouz. Takže zdrojů už je několik druhů. 1870 Něměc Carl Ferdinand Braun (1850-1918) objevil jev, že některými krystaly teče elektřina jen jedním směrem. Byl později využit u radiopřijímačů, t.zv.krystalek a mnohem později se stal základem vývoje tranzistorů. 1875 vynalezl Graham Bell (1847-1922) svůj telefon, který zdokonalil a patentoval, takže první kus byl prodán v r.1877. 1878. První žárovku s uhlíkovým vláknem předvedl Joseph Swan v Anglii. 1879 -T.A.Edison předvedl žárovku s vakuovanou baňkou, která svítila 50 hodin!  Oba partneři se chvíli hádali a soudili, až se nakonec rozumně spojili. 1883 vynalezl chorvatský inženýr Nikola Tesla (1856-1943) super vynález - elektrický indukční motor na střídavý proud, který se používá dodnes. Mnohé další vynálezy se objevovaly mezitím, objevil se t.zv. edisonův efekt - kdy bylo změřeno, že svítící žárovka předá energii drátu, který prochází volně vedle rozžhaveného vlákna. A máme základ elektronky. Nejprve audion, poté tříelektrodová lampa - základ příštích rozhlasových zesilovačů. 21.prosince 1901 italský inženýr Marconi (1873-1937) vyslal první telegrafické depeše přes oceán a realizoval tím bezdrátovou telegrafii.  Odměnou mu byla udělena v r.1909 spolu s C.F.Braunem Nobelova cena za zásluhy o rozvoj telegrafie.

A na závěr této stránky se vrátíme k otázce položené v úvodu: Dokážete si představit, jak se všichni ti vynálezcové vzájemně domlouvali a informovali na takové vzdálenosti, když nebylo dálkové pojítko? Kolik dní a týdnů mohla jít pošta, když už byla, jak dlouho trvala cesta z Ameriky do Evropy či naopak. Přesto lidé vynalézali, objevovali, mysleli a posouvali civilizaci dopředu - až k telegrafu. A o tom  na další stránce ...

 

Zdroje informací: (1) Od magnetu k elektromotoru, A. Schneider, Melantrich 1946

                         (2) Věda - dějiny v datech, Ochoa a Corey, Eminent 2000

Foto:                  repro z knihy (1) , foto z Tech.muzea Brno           

NAVIGACE:  Na další stránku o telegrafii

                    Zpět na hlavní stránku