Podkovový magnet

Podkovový magnet

Siločáry pólů podkovového magnetu.