Galvanoměr pro měření proudu

Galvanoměr pro měření proudu

Dvě cívky, mezi nimi magnet,střelka v ložisku. při průchodu proudu se střelka vychýlí na stranu podle směru proudu.