Tesla Talisman 305U

Text: Marián Laco
Foto: 1x Marián Laco, 3x autor webu
 
 

Po třech letech výroby první generace přijímačů Talisman nastal čas na jeho další modernizaci.  

Jelikož Tesla začala používat nový systém označovaní přijímačů (podle vzoru Philips), Talisman dostal vlastní typové číslo - 305U.  Produkci nového typu převzal závod Praha - Hloubětín, kde se rádio vyrábělo v letech 1949 - 1951.

Je to 6 - okruhový superhet (mf = 452 kHz), napájený ze střídavé i stejnosměrné sítě.

 

Rádio si ponechalo bakelitovou skříňku s rozměry 258 x 140 x 168 mm, kde však hlíníkový štítek TESLA byl nahrazen nápisem odlitým přímo v bakelitu. Nejčastější barva je černá, ale objevil se i vzácný tmavočervený a dobová dokumentace referuje i o skříňkách v červené, zelené či bílé barvě. Funkce ovládacích knoflíků zůstaly stejné: první - síťový vypínač + regulátor hlasitosti, druhý  - ladění a třetí - vlnový přepínač. Použita byla nová cívková souprava, rádio má teď standardní hodnoty rozsahů:

                                             KV: 16,5 - 51,5 m (18,2 - 5,8 MHz)

                                             SV: 187 - 572 m (1604 - 524 kHz)

                                             DV: 1000 - 2000 m (300 - 150 kHz)

 

Skleněná stupnice si zachovala cejchování v metrech se zvláštním stoupáním zprava doleva. Dostala ale nový font písma, více názvů stanic či aktualizované rozdělení vysílačů

 

Plechovou zadní stěnu nahradil nový kryt z černošedého kartonu s vyraženými stříbrnými popisky.

Dostal se sem i osazovací plánek elektronek. Zajímavostí rádií Tesla z tohoto období je přítomnost dodatečné červené známky s uvedeným typem přijímače i výrobním číslem.

 
 

Uvnitř přístroje se rovnež udála spousta změn. Nový panel se zdířkami pro anténu a uzemnění, kovový TESLA štítek, válcové kryty mezifrekvencí, reproduktor zvětšený na 100 mm s výstupním transformátorem „v asfaltu“.  Některé parametry jsou mírně odlišné:  výstupní výkon dosahuje 1,5 W se sítí 220 V (při napájení 120 V pouze 0,7 W) a spotřeba má hodnotu 45, respektive 32 W.

Osazení zůstalo s elektronkami UCH 21, UCH 21, UBL 21, UY 1N.

 

Na závěr je třeba poznamenat, že přechod výroby z původního Talismanu na novější 305U Talisman nebyl úplně jednoznačný. Kvůli dospotřebování zásob součástek mohly přímo v továrně vzniknout nejrůznejší „slepence“ - rádia vykazující znaky starších i novějších modelů. Později takové exempláře stvořili různí opraváři nebo i sběratelé ve snaze skompletovat funkční rádio z více vraků Talismanů.