Znělky stanic Československého rozhlasu

 Rozhlasové znělky stanic (nezaměňovat se znělkami pořadů), jsou jakousi vizitkou stanice. Jde zpravidla o pár tonů nebo taktů nějaké skladby, charakteristické pro oblast, odkud stanice vysílá. Znělka stanice se dříve používala před zahájením vysílání na dané vlně, kdy se opakovala několikrát a sloužila pro doladění na správný kmitočet. Následně se ozývala v nepravidelných intervalech, obvykle po časovém znamení a byla doplněna ohlášením stanice slovy. Používala se také jako t.zv. "přestávkové znamení" v obdobích, kdy se nevysílalo celodenně, nebo byly mezi pořady pauzy.

"Znělkostroj", z něhož vycházela znělka brněnské stanice "Moravo, Moravo".

Snímek z Technického muzea Brno. ....... Klikni na obrázek a slyš.

 

Na dlouhých a středních vlnách byl význam znělky spíše symbolický a reprezentativní, ladění se provádělo snadno i bez ní. Na krátkých vlnách naopak se podle znělky ladily stanice velmi dobře, protože svoji znělku vysílaly několik minut před zahájením relace, takže posluchač se pomocí (často nepřesného) ladícího knoflíku mohl naladit včas a neztrácel začátek vysílání.

Klepnutím na odkaz "poslechnout" si můžete znělku příslušné stanice zvukově připomenout či přiblížit. Upozorňuji, že podle licenčních ustanovení Českého rozhlasu není možné tyto zvukové ukázky stahovat.

Většinu níže uvedených znělek jsem nahrál na svůj magnetofon v letech 1960 - 1990. Jejich kvalita proto odpovídá několikanásobnému kopírování a úpravě do úsporné digitální verze.

Po poslechu ( z odkazu "poslechnout") se vracejte zpět pomocí šipky "zpět" v prohlížeči. Při použití ikony X (vpravo nahoře) se může zavřít celý prohlížeč a bude nutný jeho nový start ( závisí na použitém prohlížeči).

 

Okruh Praha a regiony                                                     Náplň vysílání   Zvuk znělky
Praha Hlavní stanice celostátního zpravodajství, publicistiky a osvěty. Populární melodie, reportáže, koncerty, dechovka, sportovní reportáže, hry, divadlo. poslechnout
Brno Významná stanice moravská, propaguje a natáčí folklor, regionální literaturu a divadlo, má vlastní studiové orchestry. poslechnout
Ostrava Významná stanice pro severomoravský region, podporuje místní zpěváky a herce. poslechnout
Č.Budějovice Jihočeské krajské studio, místní folklor, kultura, sport. poslechnout
Hradec Králové Východočeské krajské studio, kultura, sport poslechnout
Plzeň Západočeské krajské studio, proslavené celostátně zejména pořadem "hrají a zpívají Plzeňáci" . poslechnout 
Ústí n.Labem Severočeské krajské studio, kultura, sport, příroda. poslechnout

 

 

Okruh Bratislava a regiony                                          Náplň vysílání         Zvuk znělky
Bratislava - Slovensko I Hlavní slovenská stanice, osvěta pro slovenské posluchače, divadlo, kultura, sport poslechnout
Bratislava - kraj.vysílání Vysílání pro Bratislavský kraj, místní folklor, lidové dechovky, vinařství poslechnout 
Košice Významná východoslovenská stanice, za 1.republiky s vysíláním i pro zakarpatskou Ukrajinu, osvěta, folklor, kultura. poslechnout 
Banská Bystrica Další významná stanice, proslavená zejména za SNP svým povstaleckým vysíláním. Zabezpečuje rozhlas pro střední a severní Slovensko poslechnout 

 

 

 

DV + VKV                                                                                               Náplň vysílání       Zvuk znělky
Československo  Celoplošná stanice na DV a VKV. Pop hudba, reportáže, krátké zprávy - pro mladé poslechnout
Hvězda Bývalá stanice Československo I, přejmenovaná v roce 1970. Proud hudby, zpráv, reportáží a publicistiky, zaměřená zejména na mladší posluchače. poslechnout
Československo Přejmenovaná stanice Hvězda, rok 1990  poslechnout
Vltava Bývalá stanice Československo II, přejmenovaná v roce 1972. Nápní je hlavně kulturní zaměření, klasická hudba, jazz, literární pořady, divadlo. poslechnout 
Devín Původně Slovensko II, přejmenované v r. 1972, náplň obdobná jako má Vltava, jen s preferencí slovenských interpretů, divadel a pod. poslechnout
Melódia Stanice pohodové hudby, zřízená v roce 1986. Zaniká v r. 1988 a je nahrazena stanicí EM  (  Elán-Mikrofórum) poslechnou


 

 

 

Praha pro zahraničí                                                                              Náplň vysílání Zvuk znělky
Radio Praha - interprogram Vysílání pražského rozhlasu pro zahraniční posluchače, krajany a naše turisty. Kromě češtiny a slovenštiny se vysílalo anglicky, německy, francouzsky, španělsky a v mnoha jiných řečech, kam bylo směřováno ideologické působení. Stanice výrazně propagovala RVHP, socialismus. Její hlavní zaměření bylo propagandistické. poslechnout

 

NAVIGACE:    Zpět na hlavní stránku