Tabulka AM vysílačů od 1.2.1994

Jak patrno z již publikovaného opatření technického ředitele Českého rozhlasu ze dne 16..12.1993 ( ZDE ) , od 1.1.1994 mělo dojít k rozsáhlým změnám využití vysílačů Českých radiokomunikací k šíření rozhlasu. Mezi jinými vysílači měl zmlknout od 1.1.1994 i dlouhovlnný vysílač AM Topolná. Pravděpodobně došlo ke změně tohoto příkazu, neboť níže uvedená tabulka vysílací sítě AM uvádí od 1.2.1994 u Topolné jen snížení výkonu na polovinu, tedy z 1,5 MW na 750 kW.

Co šířily další AM vysílače a s jakým výkonem lze číst na následující tabulůce. Pro lepší čitelnost je stránka rozdělena na 2 poloviny.

 

NAVIGACE:     Na přehled změn vysílačů od 1.1.1994

                            Zpět na hlavní navigační stránku