V šedesátých letech minulého století bylo československé rozhlasové vysílání jedním ze zdrojů informací a zábavy. Bylo velmi populární, televize byla v plenkách a "rádio" se obvykle poslouchalo po celý den, jako zvuková kulisa - tam , kde to šlo. Jako v každé době, podléhalo propagandistickým vlivům a to na obou stranách tehdy rozděleného světa, neboť jak známo i dnes, je to prostředek hromadného ovlivňování veřejnosti. Tyto stránky se nijak nezabývají programovou náplní vysílání, jsou zaměřeny pouze na technickou oblast a zejména prezentují tabulky s uvedením tehdejších vysílacích kmitočtů a výkonů a identifikační prvky jednotlivých stanic, známé pod oficiálním názvem „přestávkové znamení“ , obecněji jako „znělky“.Je uvedeno jejich zařazení do kmitočtového pásma podle tehdejšího dělení KV-SV-DV-VKV. Místní rozhlasové stanice obvykle vysílaly v pásmu středních vln (SV, později na VKV). Stanice s evropským dosahem vysílaly velkými výkony v pásmu dlouhých vln (DV). Takřka všechny důležitější státy světa však vysílaly programy pro zahraniční posluchače ( Foreign service) v pásmu krátkých vln (KV). (Radiojournal s tím začal už v roce 1936, kdy se vysílalo do světa v pěti jazycích.) Takové programy vysílala i Praha šedesátých let, pod ohlášením "This is Prague", později "Radio Prague, interprogram". Tyto programy se vysílaly kromě obvyklé angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny, také v jazyce českém a slovenském pro zahraniční krajany a turisty v zahraničí. Mimo toho bylo vysíláno v mnoha dalších jazycích světa, podle toho, kam se zaměřovalo politické působení, které mělo prezentovat zahraničnímu posluchači výdobytky tehdejší naší společnosti.

Pražské centrum vysílání, pod oficiálním názvem "Československý rozhlas" dodávalo program do vysílací sítě, rozdělené na t.zv. "okruhy". Existoval  národní okruh Praha , celostátní okruh Československo, slovenský národní okruh Bratislava a krajská vysílání. Tyto okruhy používaly jednotlivé vysílače v provozu buď "výhradně" ( t.zn., že daný vysílač vysílal pouze jedinný ústřední program) nebo "omezeně" ( což znamenalo, že vysílač byl v určitých denních dobách využit n.př. pro celostátní a jindy pro krajové vysílání).

Jak šel čas :

V roce 1970 byl okruh Československo I přejmenován na "Hvězda" (31.8.1970)
V roce 1972 byl okruh Československo II přejmenován na " Vltava" a Radio Prague  na "Interprogram Radio Prague"
V roce 1972 byl Okruh Slovensko II přejmenován na " Děvín" (4.9.1972)
V roce 1986 byl vytvořen celostátní okruh Melódia, vysílající pro ČSSR z Bratislavy (1.5.1986)
V roce 1988 bylo sdruženo vysílání Rádia Elán ( Bratislava) a Mikrofora (Praha) do stanice pro mladé "Radio EM" (4.9.1988)
V roce 1990 zaniká Radio EM . ( 31.12.1990)
V roce 1992 zaniká Československý rozhlas ( spolu se společnou republikou) 31.12.1992

 

Kmitočty a povolené výkony vysílačů na středních a dlouhé vlně byly stanoveny t.zv. "kodaňským plánem" už v březnu 1950:

 

 Z údajů programového časopisu Čs.rozhlasu a dalších zdrojů jsem se pokusil sestavit  následující tabulky:

 

 Tabulka I - Parametry vysílání okruhu PRAHA

 

OKRUH

Vysílač

Provoz

Kmitočet 

(kHZ)

Vlna     (m)

Výkon      (kW) 

Pásmo

             

PRAHA

Praha
výhradně
638
470
150*
SV
  Praha omezeně 792 379   SV
Celostátní Praha WRTH 64 954 314 15* SV
zpravodajství
Brno
výhradně
954
314
100*
SV
publicistika Brno 1968 1484 202 2* SV
literatura Brno 1968 1594 188 2* SV
hudba
Brno a Jihlava
výhradně
1332
225
 
SV
  Plzeň omezeně 900 333   SV
  Plzeň 1968 954 314   SV
 
Plzeň - město
výhradně
1485
202
 
SV
 
Ostrava
výhradně
846
355
 
SV
  Ostrava WRTH 64 1594 188 2* SV

 

 

Tabulka II - Parametry vysílání okruhu Československo

 

OKRUH

Vysílač

Provoz

Kmitočet 

(kHZ)

Vlna     (m)

Výkon     (kW) 

Pásmo

Československo

Topolná

výhradně

272

1103

200*

DV

 (öd  31.8.1970 )     Hvězda

Praha výhradně 1233 243   SV
  Praha 1968 1286 233 100* SV
Celostátní Praha 1968 1520 197 1* SV
zpravodajství Praha-mix omezeně 1071 280   SV
publicistika Ostrava výhradně 1233 243   SV
a pop hudba   1968 1520 197 1* SV
  Č.Budějovice výhradně 1233 243   SV
  Č.Budějovice 1968 1520 197 1* SV
  Karlovy Vary výhradně 1233 243   SV
  Karlovy Vary 1968 1520 197 1* SV
  Plzeň omezeně 1233 243   SV
  Strakonice omezeně 1233 243   SV
  Mnichovo Hradiště omezeně 1071 280   SV
  Svitavy omezeně 1287 233   SV
  Ústí n.L. omezeně 864 347   SV
  Ústí n.L. 1968 701 428 2 x 3 SV
  Liberec omezeně 1593 188   SV
  Liberec 1968 1520 197 1* SV
  Hradec Králové omezeně 1233 243   SV
  Hradec Králové omezeně 1017 295   SV
  Brno omezeně 900 333   SV
  Nitra výhradně 1233 243   SV
  Bratislava výhradně 1521 197   SV
  B.Bystrica výhradně 1521 197   SV
  Košice výhradně 1521 197   SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabulka III - Vysílací okruh Slovensko

 

OKRUH
Vysílač
Provoz
Kmitočet
 (kHZ)
Vlna     (m)
Výkon   (kW) 
Pásmo

Slovensko

Bratislava   1098 273 150* SV
  Bratislava WRTH 64* 1232 243 100* SV
Celoslovenské Bratislava WRTH 64* 1484 202 2* SV
zpravodajství Bratislava-město   792 379   SV
a hudba Bratislava WRTH 64* 701 427 100* SV
  Košice   701 427  100 SV
  Žilina   567 529   SV
  Orava   621 483   SV
  Čadca   864 347   SV
  Vel.Kostolany   927 324   SV
  B.Bystrica   702 427   SV

 

*) WRTH 64 - údaje z ročenky World Radio TV Handbook, Kodaň 1964

 

Tabulka IV - Vysílače krajského vysílání

 

OKRUH

Vysílač

Provoz

Kmitočet 

(kHZ)

Vlna     (m)

Výkon     (kW) 

Pásmo

Krajové vysílání

Ostrava omezeně 846 355   SV
    omezeně 864 347   SV
regionální Brno omezeně 954 314   SV
zpravodajství   omezeně 1332 225   SV
folklor Plzeň omezeně 900 333   SV
místní orchestry   omezeně 1485 202   SV
  Č.Budějovice omezeně 846 355   SV
    omezeně 558 538   SV
  Hradec Králové omezeně 774 388   SV
  Ústí n.L. omezeně 864 347   SV
    omezeně 1593 188   SV
    omezeně 1017 295   SV
  Střední Čechy omezeně 792 379   SV
SK1 Bratislava omezeně 1098 273   SV
SK1 B.Bystrica omezeně 702 427   SV
SK1 Košice omezeně 702 427   SV

 

 

Kmitočty VKV vysílačů jsou uvedeny vedle vlevo ve sloupci Rozhlasové vysílání ČSSR. VKV vysílače byly uváděny do provozu od konce padesátých let. Rozhlasové přijímače československé výroby byly vybaveny pásmem VKV od roku 1958 ( Kvarteto, Filharmonie, Variace, Hymnus).

Zdroj informací a obrázků:  Časopis Rozhlas z r.1989 a 1991

                                            *) WRTH - Ročenka World Radio TV Handbook 1964

 

NAVIGACE:   K přehledu rozhlasových znělek ČSR a ČSSR

                      Zpět na hlavní stránku