Vysílač AM - DV Topolná 270 kHz

Tento dlouhovlnný vysílač najdeme nedaleko Uherského Hradiště u obce Topolná v nadmořské výšce pouhých 181 m. Je konstruován pro vysílací výkon 1500kW, i když tímto výkonem vysílal pouze do roku 1993. Od data 1.2.1994 se jeho výkon snížil na polovinu - 750kW a později až na technické minimum 650kW. K tomuto snížení vysílacího výkonu docházelo především z úsporných důvodů - zvyšování ceny energie. Už několikrát mělo být vysílání z tohoto všeobecně oblíbeného vysílače zastaveno n.př. k  1.1.1994, ale namísto toho došlo, pro obecný odpor, pouze ke snížení výkonu na polovinu. Bylo toho docíleno tím, že do antenního systému namísto sdruženého provozu 2x750kW dodával energii pouze jeden vysílač 750kW, zatímco druhý odpočíval. Z technických důvodů se vysílače potom přepínaly v pravidelných intervalech, nejčastěji po 1 týdnu provozu.

Z historie vysílače lze ve stručnosti vyjmout hlavní body:

Jeho stavba začala v roce 1950. Anténní stožáry budovaly Hutní montáže Ostrava n.p. . Stožáry dosáhly výšky 250m a dolaďovací nástavce ještě 20m, takže celková výška ke špici je 270m.

V roce 1951 byly spuštěny dva vysílače DRV200 ve zkušebním provozu a fungovaly tak asi rok až do 20.12.1952, kdy byl zahájen stálý provoz 2x200kW a vysílán byl program Československo I. Vyzařovací diagram antém byl optimalizován podle tvaru tehdejšího Československa tak, aby byl posílen ve směru východ-západ.

V letech 1957-8 byl krátkodobě přidán i vysílač pro krátké vlny, maďarské výroby, který vysílal na vlně 49m.

Občas vysílač vysílal i "zvláštním provozem", takže někdy jel výkonem 200kW ( a druhý vysílač byl vyhrazen ), jindy naplno 400kW.

V letech 1975-78 došlo ke generální rekonstrukci vysílače tak, že výkon byl zvýšen na 2x 750kW, čili dohromady ve sdruženém provozu šlo do antén 1500kW výkonu. Anténní systém je čtvrtvlnný s bočníkovým napájením. 

Postupně docházelo k drobným inovacím zařízení, zejména v oblasti usměrňovačů a modulátorů.

V roce 1989 byl vysílač přeladěn z původního kmitočtu 272kHz na 270kHz ( kanály v systému dělitelné č.9)

V roce 1990 byl program Hvězda přejmenován na Radiožurnál, avšak technický vysílací sytém se neměnil.

V roce 1994  ( k 1.1.1994) došlo k pokusu ředitelství Českého rozhlasu tento vysílač vypnout, tak jako mno dalších středovlnných, avšak nakonec od 1.2.1994 došlo pouze ke snížení vysílacího výkonu.

V roce 1997 při velkých povodních na Moravě byl dokonce i tento vysílač zaplaven do výšky přes 1m, přesto se podařilo technikům ho udržet v činnosti a dodávat potřebné informace pro zaplavené území.

V roce 2002 se opět zdála energetická spotřeba vzhledem ke stoupajícím cenám el. energie neúnosná a výkon vyl snížen na technické minimum 650kW.

V roce 2004 se Český rozhlas opět pokoušel o zastavení vysílání, avšak protesty tomu opět zabránily.

Vysílač Topolná je plně vybaven výrobky TESLA a technici jsou za ta léta provozu se zařízením přímo srostlí, takže případné problémy řeší okamžitě a většinou vlastními silami. 

Bohužel i tomuto vysílači už zní pohřební melodie, jako mnoha dalším, středovlnným, které už byly pro nepotřebnost dodány do šrotu.

Vysílání má být s konečnou platností zastaveno k 28.2.2014 a zřejmě už ani případné protesty nepomohou proti argumentu velké energetické náročnosti vysílání a posuvu vysílacích možností smšrem k VKV vysílačům,  internetu a dalším novým technickým vymoženostem s nižší energetickou náročností.

Ve vedlejším sloupci vlevo publikuji fotogalerii vysílače Topolná z prosince 2013. Bohužel jde pouze o snímky zvenčí, protože České radiokomunikace zakázaly fotografování uvnitř objektu.

 

V pořadu, vysílaném 13.2.2014 na Radiožurnálu se gen.ředitel rozhlasu Peter Duhan vyjádřil, že na 90% je pravděpodobné, že se Český rozhlas dohodne s Českými radiokomunikacemi na takových finančních podmínkách, které umožní pokračovat ve vysílání na DV z vysílače Topolná i po 28.únoru 2014, kdy měl být provoz vypnut.


Archiv pořadů ČRo:       https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3061557

 

Provoz tohoto vysílače byl omezován snížením výkonu a s konečnou platností ukončen 31.12.2021.
 

NAVIGACE:  Zpět na hlavní navigační stránku