Philips 204U

 Philips 204U

 

Radiopřijímač Philips 204U je ideovým předchůdcem a inspirátorem celé t.zv. "Rytmusové řady Tesla" . Byl vyráběn až do roku 1946 v pražské továrně fy Philips a.s., která byla znárodněna ve druhé vlně znárodňovacího procesu a stala se Teslou Hloubětín. Z něj přímo odvozené přístroje, vyráběné současně, byly Philips 203U, Tesla 208U-45 a Tesla 208U-45P. Také přijímač 208U Šariš patří do této serie. Všechny tyto přístroje mají t.zv. "univerzální napájení". Z Philipse 204U - Phileta, vycházel však návrh nového československého lidového přijímače, nazvaného Tesla Rytmus.