Nově vloženo - Historie elektro objevů a telegrafie

03.02.2011 18:17

Dnes se podařilo vložit dvě stránky, předcházející historii rozhlasu v ČSR. Základní jsou historické objevy elektrotechniky. Stránku je možno pomocí navigace přeskočit, pokud vás nudí letopočty. Další stránka je o vývoji telegrafie až po vznik Československa v r. 1918 a informuje o stavu telegrafie v ČSR do r.1923.