Svět starých rádií

 

 

Rozhlasové přijímače ,radiopřijímače , "rádia"...

to je svět techniky,která posunula komunikaci mezi lidmi až k dnešní možnosti spojení přes Internet.

Tato cesta začala objevem elektřiny,magnetického pole,získání a šíření elektromagnetických vln ,rozvinula se objevem zesilovací elektrické lampy - elektronky, pokračovala objevem tranzistoru a vrcholí vynálezem integrovaných obvodů stále nových a nových generací. Do tohoto světa patří samozřejmě i vynález telefonu, záznamu zvuku, televize a celá videotechnika. Takovou škálu přístrojů však jeden sběratel nemůže postihnout , proto jsou nás stovky a mnozí se zabývají pouze určitou specializovanou oblastí.

Mne zaujala nejvíc právě rádia a z nich ta lampová .

Protože ani zde není možno obsáhnout celou škálu všech evropských ,či jen našich výrobců radiopřijímačů, musel jsem si vybrat specializaci . Tou se stala česká poválečná výroba elektronkových radiopřijímačů tedy od r.1945 přibližně do roku 1973.

Do roku 1946 byla výroba záležitostí mnoha soukromých firem s tradicí i bez ní. Mezi známé patří firmy Telefunken, Philips, Blaupunkt, Tungsram, ale také místní výrobci jako IRON, Markofon, BEZDRA, Sigma, CORONA, Electrum (REL) a další, n.př. REKTRA, EMPO, TELEGRAFIA, RADIOTECHNA.
Po znárodnění v roce 1946 byla vytvořena značka TESLA , která prošla mnoha přeměnami a její podniky v podstatě navázaly na bývalé soukromé výrobce v jednotlivých městech.Zabrané továrny se staly základem státního koncernu, který na příštích pár desetiletí převzal radiotechnickou výrobu v Československu.

J:\WEB\strrulec.gif

 

Takto se změnily původní firmy v závody národního podniku TESLA:
n.př.:
Ideal-Radio (Blaupunkt-Modrý bod) ...............          Tesla Kolín
Mikrofona ............................................................      Tesla Strašnice
REKTRA,BEZDRA ...........................................        Tesla Praha
REL, IRON, Markofon ........................................       Tesla Brno
TELEFUNKEN .................................................         Tesla Přelouč
TELEGRAFIA ....................................................        Tesla Pardubice
TUNGSRAM ......................................................        Tesla Bratislava
PHILIPS ...............................................................      Tesla Hloubětín 
V továrnách EMPO a PALABA se přestaly vyrábět přijímače a zůstala jim jejich hlavní předchozí výroba :
EMPO (Křižík) ...............................................            ZPA Čakovice
 PALABA ........................................................            Bateria Slaný

J:\WEB\strrulec.gif

 

Základní informace pro sbírky radiopřijímačů těchto výrobců jsou obsaženy v knihách:
Československé přijímače    ................      ing. Milosl. BAUDYŠ     (vydání 1946,1948)
Čs.rozhlasové a televizní přijímače ...............       Eduard Kottek         (vydání 1961 a násl.)

J:\WEB\strrulec.gif

 

Na dalších stránkách budou uvedeny informace o mé sbírce a poznámky o zjištěných návaznostech a odlišnostech typů.

 

NAVIGACE:   Pokud chcete zvědět víc, co vlasně sbírám  , klikněte.                         

                           V opačném případě je možnost návratu na  Hlavní stránku