Vysílací stanice bezdrátové telefonie

Vysílací stanice bezdrátové telefonie

Poulsenův systém k vytváření vysokého kmitočtu pomocí oblouku obloukové lampy byl využit i v telefonii. Oblouková " zpívající lampa" však vytvářela kmitočet ne vyšší, než 40000/sec. To je délka vlny asi 7 km, pro využití nevhodná. Zvýšení kmitočtu bylo dosaženo provozem lampy ve vodíkové atmosféře až na 1000000/sec (dnes 1Mhz), takže vznikající vlny byly kratší, než 300m.

Funkce vysílače: Proud z dynama se vede cívkami B k uhlíkům lampy přes nepatrný odpor. tento proud dynama však neprojde přes kondenzátor do cívky transformátoru F, kam naopak projde jen vysoký kmitočet (dnes nosná vlna). Cituji: "V sekundární cívce transformátoru je seriově zařazen mikrofon G, do něhož mluvíce, měníme vlny vysílané jednak v intenzitě, jednak i v periodě. Mikrofon musí býti vložen na takové místo, kde napětí je nejmenší, neboť zde je jeho opotřebení nejmenší, jsa nejméně zahříván, tak že nemusí být ani vodou chlazen, pouze ventilován"