Program všedního dne v roce 1928

Program všedního dne v roce 1928