Přijímací zařízení Marconiho

Přijímací zařízení Marconiho

Antenna je spojena s proměnlivou samoindukcí a s primární cívkou P transformátoru, jejíž druhý pól odveden jest k zemi.Sekundární cívka SS je vprostředku proříznuta a její vnitřní konce jsou připojeny k polepům malého kondensátoru C1; vnější konce jsou pak spojeny buď s kohererem K nebo s jiným citlivým detektorem a s malým kondensátorem C2, parallelně zapiatým.Od polepů C1 jde vedení k dvěma malým indukčním cívkám HH a odtud k relais R a k článku b. Dopadnou-li tedy elektrické vlny o vhodné délce na antennu, zmenší se odpor kohereru a proud z článku b projde skrze relais R, jež přitáhne páku p. Přitažením páky uzavře se silný proud z baterie B, jenž tiskne značky na Morseově zapisovacím přístroji.