Poulsenova stanice v Lyngby u Kodaně

Poulsenova stanice v Lyngby u Kodaně

Dánský inženýr Poulsen vymyslel nový způsob vytváření kmitů namísto jiskřiště, které dávalo kmity tlumené. Použil světelného oblouku paralelně s cívkou a kondenzátorem. Tento oblouk provozuje v magnetickém poli a ve vodíkové atmosféře. Jím vytváří kmity o frekvenci 200000 - 300000, vyzařující vlny délky 1500 až 1000m. tyto vlny jsou netlumené, lépe laditelné. V Lyngby byl zachycen signál z dánské plachetnice Hellig Olav na vzdálenost 3300 km.