Audion, de Forestův detektor

Audion, de Forestův detektor

Zajímavý detektor byl svým uspořádáním předzvěstí elektronek. Dnes odpovídá detekční diodě. Cituji: Audion skládá se z elektrické žárovky, v níž rozežhaví se tantalové vlákno malou baterií D ( viz následující obrázek přijímače) .Toto vlákno jest umístěno mezi dvěma platinovými, poměrně chladnými, destičkami, rovnoběžnými s rovinou drátu tantalového, jež jsou vloženy do proudovodu sekundárního. Autorem je americký inženýr de Forest. Další je patrno z následujícího karty přijímače.