Ministr Dr.Milan Hodža zahajuje Zemědělský rozhlas

Ministr Dr.Milan Hodža zahajuje Zemědělský rozhlas

3. ledna 1926 zahájeno vysílání Zemědělského rozhlasu