Výstava RETRO Radiohistorie v Sokolově

23.07.2014 16:14

 

 

Muzeum Sokolov uspořádalo dlouhodobou výstavu " RETRO - radiohistorie" , která byla instalována v jeho prostorách, v  zámku města Sokolov. Výstava trvá od 16.7.2014 do 26.10.2014. Nenabízí se tam žádné mimořádné sběratelské skvosty, je rozdělena do několika částí. Historie nejstarší je vlastně ta, která předchází vytvoření n.p. Tesla - od roku 1934 - 1946. Vlastní RETRO, je to co, následovalo po roce 1946, produkce n.p. Tesla. Využito je i sběratelské třídění exponátů podle vývojových řad. Výstava je doplněna interaktivními možnostmi poslechu rozhlasových staničních znělek Evropy a světa, je možnost zasednutí ke stolku a poslechu on line z pásem AM (DV-SV-KV) na přijímači Lambda 5. Je připravena i předváděčka práce u studiového magnetofonu Jansen-Tesla, který byl používán v rozhlasových studiích Československého rozhlasu. Pro větší skupiny bude natažen a spuštěn i gramofón na kliku s šelakovými deskami otáček 78. Sál videotechniky začíná promítačkami Meopta 16 a 8mm a končí videonahrávkami současné doby.