Nové téma - vysílače AM ČSSR a ČR - historie, technika

25.02.2013 19:14

Dlouholetý pracovník Správy radiokomunikací a po určitou dobu vedoucí vysílacího pracoviště v Ústí nad Labem, pan Jan Záhora mi dal k dispozici svoje vzpomínky na práci v oboru, který se rychle vyvíjel, byl v centru zájmu politického vedení a vyžadoval perfektní odborné znalosti.

V obsáhlé stati jsou podrobné informace o technických parametrech sestavy ústeckého vysílače, stejně jako postřehy z provozu, tehdy platné předpisy a také personální obsazení příslušných funkcí. 

Před vlastní vzpomínky předřadil pan Záhora informace o vysílači, převzaté ze stránek města Ústí n.L., kde se autorka podrobně zabývá situací na konci 2.svět.války a další, které se mu dostaly do ruky, jako vedoucímu pracovníkovi vysílače. Není vynechána ani stať o funkci "Rušení rádiem", tedy o známých "rušičkách", které znesnadňovaly příjem vysílání některých zahraničních (nepřátelských) stanic. Zdroje informací jsou vždy uvedeny.

Jeho vlastní vzpomínky, data a informace začínají rokem 1970 a končí rokem 1995, kdy byl vysílač likvidován.

Přímý přechod na text pojednání o vysílači Ústí n.L.