Jak se dají sbírat rozhlasové přijímače

 

 

O mé sbírce  - pár slov úvodem ...                                            

Výrobky radiotechnických firem je možno řadit podle různých kriterií do jakýchsi "sérií" (použijeme - li zaběhnutou sběratelskou terminologii filatelistů) .Tím je možno si z velké množiny několika set výrobků vybrat jen tolik , na kolik stačí třeba skladovací prostor nebo finanční možnosti sběratele.

Kriteriem může být n.př :

- materiál skřínky -              bakelit , dřevo , termoplasty.

- způsob napájení -             baterie , univerzál , síť

- velikost rádia -                  malé, větší, střední , velké , luxusní , kapesní , kabelkové, kufříkové

- typ aktivních součást í  -    bez aktivních součástí (krystalky,reprobedny), elektronky, tranzistory, IO ...

- vývojová řada                 od výchozího typu na sebe přímo navazující výrobky , částečně inovované

- všechny výrobky jednoho závodu nebo firmy

- jen esteticky zajímavé výrobky

a jistě existuje mnoho dalších možností, jak si rozkouskovat ten obrovský krajíc, aby se při prvních sběratelských krocích začínající sběratel necítil příliš malý a bezmocný proti obrovské nabídce technických výtvorů , které stojí za to uchovat před zkázou v odpadních dvorech ....

 

Mne samotného nejvíc zaujala možnost sbírat a třídit sbírku podle vývojových řad.

Tento sběratelský postup totiž dává nejlepší možnost poznat vývojové tendence , posoudit kvalitu návrhů technických i estetických řešení a jejich praktický výsledek - řemeslné zpracování. Také je možno tento vývoj konfrontovat se společenským vývojem v dané době , uvědomit si , jak firmy plnily společenskou zakázku v různých dějinných obdobích.

                    Postup je možno aplikovat na kteroukoliv firmu a kterékoliv časové období , ale mojí specializací se staly výrobky

      n.p.TESLA  

(1946 - 1975 )  a jejich přímí předchůdci z let 1945 až 1947.

snažím se  postihnout i předchozí období , z něhož firma TESLA čerpala inspiraci.

 

    Moje sbírka tedy obsahuje převážně exponáty z let 1945 až 1975 z těchto oborů:

 

     1) Rozhlasové přijímače - přímí předchůdci TESLY                           doplňková funkce ve sbírce

     2) Rozhlasové přijímače TESLA - elektronkové                                 základ sbírky      

                     a) bateriové

                     b) univerzální

                     c) síťové

                     d) automobilové                                                                doplňková funkce

      3) Gramorádia TESLA  ( pouze elektronková - lampová)                 doplňková funkce

      4) Hudební skříně TESLA a SUPRAPHON                                           ( jen vybrané typy)

      5) Gramofony                                                                                    ( jen vybrané typy ) 

      6) Magnetofony                                                                                ( jen vybrané typy )

      7) Měřící přístroje TESLA                                                                    ( jen vybrané typy )

 

Tato škála je poměrně široká , ale základ tvoří  pouze červeně vyznačená série rozhlasových přijímačů , kterých mám momentálně ve sbírce asi 300 ks , 140  typů. Tuto sérii sbírám cíleně a chybí jen několik typů , s nimiž jsem se dosud nesetkal nebo byly předražené.Ostatní oblasti považuji za doplňkové, protože, jak jsem se vyjádřil o organizaci podobných sbírek, není možné suplovat funkci muzea nebo specializované "nadace" při  Historickém radioklubu Československém.  ( HRČS )  www.radiojournal.cz  

Sbírku mám kartotečně evidovánu v počítači i s fotografiemi , včetně sbírkových údajů o zdroji odkud pochází, výrobních čísel a tech.údajů.

Mým cílem je nejen přijímače renovovat a zachovat v co nejlepším originálním stavu a funkční , ale zjistit postupné rozdíly typů, tak, jak následovaly ve výrobě po sobě a sledovat jejich technickou i užitkovou úroveň - v dlouhodobém vývoji.

Poměrně stručné posouzení jedné takové vývojové řady, známé mezi sběrateli pod názvem "RYTMUSOVÁ ŘADA", je obsahem jedné z mých dalších stránek. Podobnou charakteristiku se chystám zpracovat také pro další vývojové řady , či jednotlivé výrobky.

 

Díky za čas , který jste věnovali těmto řádkům.

 

NAVIGACE:  Máte-li zájem o podrobný rozbor výroby t.zv. "Rytmusové řady Tesla ", včetně foto, pokračujte zde              " Rytmusová řada"  

V opačném případě můžete :       Zpět na hlavní stránku